Twar

Twar är en lömsk luftrörssjukdom som du kan vara drabbad av utan att du vet om det.

Här läser du om twar och hur denna frustrerande sjukdom kan ta sig uttryck i din kropp. När du har skaffat dig mer kunskap om twar och ditt hälsotillstånd kan du lättare gå vidare med det rätta beslutet. Du behöver inte ge upp hoppet även om du har fått höra att det inget fel är på dig.

❤️ Gratis checklista för misstänkt TWAR >>

När du läser om twar här kommer du att upptäcka att kronisk TWAR är en MYCKET ovanlig sjukdom, ger varierande symtom och ibland liknar en vanlig förkylning. Efter som din sjukdom är så ovanlig och så få drabbas kan din läkare vara okunnig om sjukdom. När du googlat på nätet och läst på forum så kan du mycket väl vara mer påläst än din läkare. Få läkare har direkt egen erfarenhet om twar.

Har du kronisk twar är möjligt att din läkare misstar din sjukdom som ett utslag av olika typer av stress och allergier som du har.

Snabbt och enkelt om twar

Twar är en bakterie som du kan drabbas av. Bakterien heter Chlamydophila pneumoniae och tillhör en släkt bakterier som kallas chlamydophila. 6 stycken olika arter av bakterier tillhör det här släktet, av detta är det bara chlamydophila pneumoniae, alltså twar bakterien som kan drabba människor.

Twar finns över hela världen och uppträder ofta som lokala epidemier.

>>Klicka här nu och läs mer om chlamydophila pneumoniae.

När du drabbas av twar drabbas du av en luftrörssjukdom. Du blir smittad av twar på samma sätt som du blir smittad av en vanlig förkylning. Det betyder att du smittas av andra som redan har bakterien genom luftburna droppar i samband med nysningar och hosta. Du kan också smittas genom att du hälsar på någon som har en hand full av smittsamma twar bakterier.

Att du drabbas eller har drabbats av twar är förvånande nog ganska troligt. Expressen skriver att ända upp till var femte tioåring kan ha haft eller har sjukdomen. Dock blir de allra flesta friska av sig själva.

Symtomen på att du har drabbats av twar är personliga och kan variera. Du upplever dock oftast något som kan liknas vid en vanlig förkylning som du får dras med under ovanligt lång tid. Har du twar känner du dig förmodligen också trött och upplever att du har bristande fysisk förmåga. Symtomen kan du känna av under flera veckor eller flera månader. Det finns fall där personer har haft dessa symtom under flera år. Det ABSOLUT vanligaste är att du blir frisk av dig själv, din kropp klara normalt av att bemästra twar bakterien och du blir helt återställd.

>>Topp 7 vanligaste symtomen på twar

I mycket ovanliga fall så kan du drabbas av sjukdomen under en längre tid. Har du haft symtom på twar under mer än 4 veckor bör du uppsöka din läkare.

Om sjukdomen blir mycket långvarig eller kronisk kan den under speciella omständigheter behandlas med olika typer av antibiotika. Även efter att du har genom gått en penicillinkur finns de en viss risk att de elakartade twar bakterierna får fäste igen.

Ibland sammanblandas sjukdomen med mycoplasma som är en annan bakterieinfektion som kan drabba dina luftvägar. Se även RS-virus.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) är en relativt nyligen erkänd tredje art av släktet Chlamydia som orsakar akut andningssjukdom. Det skiljer sig från de andra två klamydialarterna som infekterar människor, C. trachomatis och C. psittaci, i elementär kroppsmorfologi och delar mindre än 10% av DNA-homologin med dessa arter. Organismen har en global distribution, med infektion vanligast bland barn mellan 5 och 14 år (globalt). Hos barn är TWAR-infektion vanligtvis mild eller asymptomatisk, men den kan vara allvarligare hos vuxna. Lunginflammation och bronkit är de vanligaste kliniska manifestationerna av infektion, och TWAR ansvarar för cirka 10% av fallen av lunginflammation och 5% av fallen av bronkit i USA. Den serologiska analysen av mikroimmunfluorescens är specifik för TWAR och kan skilja mellan senaste och tidigare infektioner. Organismen kan isoleras i cellodling; PCR-tekniker har emellertid relativt nyligen underlättat dess detektion i vävnader och kliniska prover. {PMID: 8665464}

Dåliga nyheter för dig som har drabbats av kronisk twar

Har du drabbats av twar och har haft en envis hosta i flera månader, kanske i närmare ett år, är orkeslös och trött, så kan det ändå vara svårt för din läkare att diagnoserna dig korrekt.

Kanske har du läst om Gunde Svan som drabbades av twar under slutet av 2011. Gunde fick leva med sjukdomen cirka ett halvår under det att han skickades runt mellan olika experter innan han blev diagnoserad med twar. Det tog lång tid innan Gunde fick hjälp trots tillgång till experter, okunskap om twar kan drabba alla.

>> Läs mer om hur Gunde Svan drabbades av twar.

Drabbas du av kronisk twar har du helt enkelt drabbats av en lömsk och mycket svår diagnoserad sjukdom med varierande symtom. Kronisk twar är en ovanlig sjukdom, att testa dig för twar är dyrt och sjukvården har ingen möjlighet att testa alla som har ont i halsen och känner sig trötta.

Borrelia eller Twar?

Borrelia är en annan bakterieinfektion som du kan drabbas av. Bakterien som orsakar twar, nämligen Chlamydophila pneumoniae, har många likheter med borreliabakterien. De behandlas i allmänhet med samma typ av antibiotika, till exempel doxyferm. Ibland kan du som är drabbad av twar också vara infekterade av borrelia, en så kallad co-infektion. Detta är dock förmodligen relativt ovanligt.

Symptomen kan vara likartade. Dock upptäcker du enkelt en begynnande borreliainfektion genom att vara uppmärksam på fästingbett. Vid en borreliainfektion får du efter 1-5 veckor en större rodnad (fem centimeter eller mer i diameter) där fästingen satt. Mer om fästingar.

Om du är sjuk under en längre tid, och misstänker en twar infektion, bör det också kollas upp om du är positiv för borrelia.

Du blir tryggare med mer kunskap

När läser vidare om twar och twar symtom på de olika sidorna här så blir du mer insatt och får mer kunskap om bakterien twar och hur du kan drabbas. Med bättre kunskap kan du känna dig tryggare i din situation och göra bättre val för din hälsa. Du slipper oroa dig i onödan över twar och känna att du är utlämnad utan kunskap.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *