Mycoplasma

Mycoplasma (mykoplasma) är en infektion som du kan få i dina luftrör. En luftrörsinfektion orsakad av mycoplasma kan ge dig liknande symptom som twar. Därför kan den ibland sammanblandas med twar. Liksom vid twar har du drabbats av en bakterieinfektion när du har drabbats av mycoplasma. Även RS-virus kan ge liknande symptom.

Här hittar du fakta om hur mycoplasma kan drabba dig och ge dig envis hosta som vägrar att gå över.

Risken att du drabbas av en mycoplasma infektion varierar med årstiderna. Generellt sätt så löper du större risk att drabbas av förkylningar och infektioner på vinterhalvåret. Detta gäller också för denna speciella typ av bakterieinfektion.

Risken för att du ska få en infektion av mycoplasma bakterien varierar också mellan olika år. Vissa år drabbas Sverige av större utbrott. Med början av 2010 och under 2011 har ovanligt många drabbats av mycoplasma i Sverige.

Mycoplasma-symtom

När du drabbas av mycoplasma får du symtom som liknar en vanlig förkylning.

Symptomen som du kan se i listan strax nedanför kan indikera att du drabbats av en infektion.

  • Du får snuva
  • Du drabbas av halsont
  • Du drabbas av nysningar
  • Du kan få feber
  • Du kan drabbas av huvudvärk

När du har gått med dessa symtom under en tid kan de utveckla sig så att du drabbas av torrhosta. Får du torrhosta så kan det vara ett tecken på att du är på väg att drabbas av lunginflammation.

Mycoplasma kan ge dig lunginflammation

När du har drabbats av en mycoplasmainfektion så får du oftast problem med halsen och näsan. Kanske blir du täppt och/eller snorig. Ibland kan du också drabbas av huvudvärk. Oftast så är dessa symtom det ända du märker av att du har drabbats av mycoplasma. Det absolut vanligaste är att din kropp själv tar hand om infektionen som läker ut av sig själv.

I vissa fall så klarar din kropp inte av att själv bekämpa bakterien och din infektion kan du leda till att du drabbas av lunginflammation. Leder din infektion till lunginflammation så tillhör du en av de 10 olyckliga personerna av 100 som drabbas. Hos normalt friska och unga personer är mycoplasma den vanligaste anledningen till insjuknade i lunginflammation.

Mycoplasma behandling

Om du misstänker att du har drabbats av en infektion kan din läkare ta speciella prover för att påvisa om du har bakterien i din kropp. Har du drabbas och blivit svårt sjuk kan du behöva behandlas med antibiotika. Din läkare kommer vanligtvis att behandla dig med en typ av antibiotika som heter makrolider eller ibland tetracyklin.

I de absolut flesta fall så behöver din mycoplasma infektion inte behandlas, din kropp kan utan problem själv ta hand om infektionen som läker ut av sig själv.

Mykoplasma vs. mycoplasma

I Sverige råder en viss förvirring vad gäller stavning av denna infektion.

Vill du använda den korrekta svenska stavningen så ska du stava med ”k”, det vill säga mykoplasma. Dock är det minst lika vanligt förkommande att stava med “c”. Den sistnämnda stavningen kommer sig av det latinska namnet på bakterien som orsakar själva infektionen nämligen mycoplasma pneumoniae.

Om du skriver mykoplasma eller mycoplasma är alltså upp till dig, och oavsett vilken så kommer alla att förstå vad du menar!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *