Makrolider

Här läser du för att bilda dig en uppfattning om hur makrolider påverkar din kropp. Du får en överblick över funktion och biverkningar som du kan drabbas av.

Makrolider är en speciell typ av antibiotika som kan vara effektiv mot Chlamydophila pneumoniae och därför kan du bland annat förskrivas en behandling av makrolider om du har drabbats av twar.

Vad du behöver veta om makrolider

När du behandlas med antibiotika av typen makrolid så bekämpas dina bakterier av läkemedlet genom att det binder sig till dina bakteriers ribosomer. Bakterierna som du har i din kropp kommer därför att hämmas i sin spridning. Detta eftersom bakteriernas proteinsyntes helt eller delvis blockeras och de därför får svårt att sprida sig och överleva i din kropp.

Förutom att du kan behandlas med makrolider vid en twar infektion så kan denna typ av antibiotika även användas för att effektivt bekämpa andra typer av bakterier. Bland annat grampositiva bakterier (till exempel Bacillus, Streptococcus och Staphylococcus).

Har du drabbats av Mycoplasma pneumoniae kan din läkare också välja att behandla dig med makrolider.

Makrolider – olika sorter

Du kan komma i kontakt med flera olika typer av makrolider. De kan fungera något olika men har i allmänhet samma verkan i din kropp. Det kan tillexempel hända att du utvecklar allergiska symtom mot en specifik sort men att din kropp fortfarande accepterar en annan typ.

En vanlig sort av makrolid som ibland rekommenderas för behandling av twar är Azithromycin (ibland Azitromycin). Du kan läsa mer om substansen azithromycin på FASS. Det finns flera olika tillverkare i Sverige som saluför läkemedel med Azithromycin. De vanligaste som du kan komma i kontakt med är:

  1. Azithromycin Mylan
  2. Azithromycin Sandoz
  3. Azithromycin STADA

Ytterligare en annan sort som du kan komma i kontakt med är Erytromycin. Här kan du läsa mer om erytromycin på FASS. För närvarande finns det inga läkemedel med erytromycin i sverige.

Makrolider – biverkningar som du kan drabbas av

Oavsätt vilken typ av läkemedel du tar så kan du drabbas av olika biverkningar. Det är dock långt ifrån alla som drabbas av biverkningar.

Relativt vanliga biverkningar som du kan drabbas av när du tar någon form av makrolid är illamående och ibland att du drabbas av kräkningar. Kopplat till att du mår illa så kan du också få problem med magen, kanske diarré eller så känner du av smärtor i din magtrakt.

Mindre vanliga biverkningar som du kan drabbas av är matsmältningsproblem och aptitlöshet, allmäntrötthet, yrsel eller huvudverk, smärtor i dina leder, muskelkramp, att din lukt och smak förändras, klåda och/eller utslag på din hud.

>> Läs mer om behandling av twar här.