Göran Falck

Göran Falck (ofta felstavat i media som Göran Falk) är en av Sveriges ledande experter på TWAR infektioner. Här läser du för att få reda på vem Göran Falck är och hur han har och forstätter jobba med twar.

Göran Falck är docent och specialist inom infektionssjukdomar och allmänmedicin. Han skrev sin vetenskapliga avhandling kring just bakterien som orsakar twar, nämligen Chlamydophila pneumonia och som jobbande läkare på en allmänmottagning har han upptäckt många nya fakta om sjukdomen twar.

Göran Falck hittar du på Apoteksgårdens Vårdcentrum

Göran Falck träffar du som allmänläkare på Apoteksgårdens Vårdcentrum i Kopparberg. Kopparberg är centralorten i Ljusnarsbergs kommun som du i sin tur hittar i landskapet Västmanland. Orten ligger cirka 20 mil nordväst om Stockholm och på cirka 3 timmars bilfärd där ifrån (cirka 8 mil norr om Örebro).

Apoteksgårdens Vårdcentrum är en landstingssubventionerad läkaremottagning där du bland annat kan få hjälp med vaccinationer och TWAR-undersökningar. För att du ska komma till läkarmottagningen så måste du först göra en tidsbeställning. Förutom en läkarmottagning så finns där också en akupunkturmottagning och en sköterskemottagning.

Adressen till mottagningen är:

Treskillinggatan 11
Box 112
714 22 KOPPARBERG
 
Tel 0580 120 10
Fax 0580 126 96
E-post: apoteksgarden@telia.com

Göran Falck – forskning om twar

Du kan hitta och läsa en hel mängd olika publikationer som Göran Falck har författat eller varit med författare till. Här är ett par exempel:

  • Comparison of individuals with and without specific IgA antibodies to Chlamydia pneumoniae.-Respiratory morbidcity and the metabolit syndrome. Författare Falck G, Gnarpe J, Gnarpe H, Hansson PO, Svärdsudd K. Publicerad CHEST 2002;122:1587-93.
  • Demonstration of Chlamydia pneumoniae in the adenoid of children with otitis media with effusion and in children with adenoid hypertrophy. Författare Engstrand I, Augustsson I, Bergemalm PO, Falck G, Gnarpe H, Gnarpe J. Publicerad Scand J Infect Dis 2001;33:132-6.
  • Association of Chlamydia pneumoniae with otitis media in children. Författare Falck G, Engstrand I, Gnarpe J, Gnarpe H. Publicerad Scand J Infect Dis 1998;30:377-80.
  • Demonstration of Chlamydia pneumoniae in patients with chronic pharyngitis. Författare Falck G, Engstrand I, Gad A, Gnarpe J, Gnarpe H, Laurila A. Publicerad Scand J Infect Dis 1997;29:585-9.

Publikationer på svenska:

  • Chlamydia pneumoniae hos barn. Författare Falck G. Publicerad Allmänmedicin 1998;19:22-3.
  • Akuta och persisterande Chlamydia pneumoniae- (TWAR) infektioner i luftvägarna I: Petersson C. red. Virus och bakterier – hemma, på dagis och hos doktorn. Författare Falck G. Publicerad Södertälje: Astra Läkemedel AB, 1997;27-33.
  • Etiologi till infektiös hosta hos vuxna. I: Falck G. red. Infektiös hosta. Författare Falck G. Publicerad Södertälje: Astra Läkemedel AB, 1993.
  • TWAR-infektioner vanliga i primärvården. Författare Falck G. Publicerad Klinik &Terapi 1992; nr 3:846.

För en utförliggare förteckning över publikationer av Göran Falck, läs vidare här.

Göran Falck har också varit en flitig föreläsare och deltagare i olika konferenser och kongresser om sjukdomen. Han förkommer också ofta som citerad twar expert i Svensk media.

Klicka här för att läsa mer om Chlamydophila pneumoniae.