Gunnar Sandberg

Gunnar Sandberg har författat “TWAR – Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet.

Han har också skrivit en artikelserie om TWAR i tidningen Medicinsk Access, ”TWAR – Chlamydia pneumoniae: en långvarig övre luftvägsinfektion med kroniskt trötthetssyndrom”. Artikeln skrevs redan 1998 och tar upp olika aspekter kring sjukdomen så som behandling och svårigheten att för din läkare att ställa rätt diagnos.

”Man måste vara synnerligen envis som doktor vid TWAR-behandling. Det är den märkligaste mikroorganism jag arbetat med under alla år som öronläkare och allmänläkare.”

Du hittar artikelserien i form av en nedladdningsbar PDF på medicinskaccess.se.

Hans två specialiteter är Öron-näsa-hals och allmänmedicin. Han har jobbat både tillsammans med Göran Falck och Håkan Gnarpe och forskat om sjukdomen orsakad av twar.

Gunnar Sandberg är numera pensionerad. Han jobbade tidigare i Karlsborg på läkaremottagningen GG Medical, Mellangatan 8, 546 30 Karlsborg, 0505-131 31.

>> Klicka här för att läsa om Göran Falck.