Håkan Gnarpe

Håkan Gnarpe, född 1939, tidigare verksam på Uppsala universitet och som chef för kemlaboratorium i Gävle och speciallaboratorium för Clamydia.

Han har jobbat tillsammans som kollega med både Göran Falck och Gunnar Sandberg men även varit  internationellt aktiv med många kontakter utomlands.

Han har framförallt jobbat med olika aspekter kring provtagning. Hans forskning och utveckling av provtagning har lett till ett bättre stöd för diagnosering av sjukdomen twar (Chlamydophila pneumoniae).

Håkan Gnarpe har varit författare och medförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar om Chlamydia pneumoniae (numera Chlamydophila pneumoniae) bland annat:

  • Chlamydia pneumoniae infection predicts a reduced risk for subsequent atopic disease., Erik Normann, Judy Gnarpe, Håkan Gnarpe, Björn Wettergren, Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992). 06/2005; 94(6):705-10.
  • Chronic Chlamydia pneumoniae infection is a risk factor for the development of COPD., Eva Brandén, Hirsh Koyi, Judy Gnarpe, Håkan Gnarpe, Göran Tornling, Respiratory medicine. 02/2005; 99(1):20-6.
  • Intermittent azithromycin treatment for respiratory symptoms in patients with chronic Chlamydia pneumoniae infection., Authors: Eva Brandén, Hirsh Koyi, Judy Gnarpe, Håkan Gnarpe, Göran Tornling Scandinavian journal of infectious diseases. 02/2004; 36(11-12):811-6.
  • Azithromycin therapy in patients with chronic Chlamydia pneumoniae infection and coronary heart disease: immediate and long-term effects on inflammation, coagulation, and lipid status in a double-blind, placebo-controlled study., Amon S. Gabriel, Staffan Ahnve, Håkan Gnarpe, Judy Gnarpe, Arne Martinsson, European journal of internal medicine. 01/2004; 14(8):470-478.

Håkan Gnarpe har varit mycket internationellt aktiv och har många kontakter i forskarvärlden från olika länder.

>> Läs mer om andra experter på twar, klicka här.