Twar-infektion

En twar-infektion – hur twar angriper din kropp.

Bakterien chlamydophila pneumoniae (bakterien som orsakar en twar-infektion hos dig) är en mycket liten bakterie som angriper cellerna i din kropp. Här läser du för att förstå hur bakteriens livscykel ser ut och hur den infekterar din kropp. Du får förståelse för hur en twar-infektion fungerar och hur bakterien lever och utvecklas i din kropp.

Twar-infektionen som orsakas av bakterien chlamydophila pneumoniae är bara runt mellan 0,0002 och 0,001 millimeter stor. Bakterien vars livscykel är relativt komplex genom går en mängd olika stadium av utveckling i din kropp.

Du drabbas av en twar-infektion när du kommer i kontakt med bakterien i en av dess två skepnader. Du får först i dig bakterien när den uppträder i vad man kallar för dess elementary body (EB). Bakterien sprider sig i sin EB form mellan olika människor. I sin EB form kan bakterien leva utanför dina celler och sprida sig mellan olika individer, i din här skepnaden är bakterien inte biologiskt aktiv men den är relativt okänslig för påverkan av sin omgivning. Det finns dock en gräns för hur länge bakterien kan överleva i sin EB form och efter en tid så dör den och kan inte längre ge dig en twar-infektion.

Efter att du har fått i dig twar bakterie i EB form så fäster de vid dina celler och penetrerar dem. De går helt enkelt in inuti dina celler. Inuti dina celler övergår bakterie till att bli biologisktaktiv och antar en form som man kallar reticulate body (RB). Du har nu drabbats fullt ut av en twar-infektion.

I sin RB skepnad förökar sig bakterien genom celldelning. Slutligen reorganiserar sig de nya RB formerna av bakterien i din kropp i sporliknande och smittsamma EB former igen. Dessa sprider sig ut från dina celler genom att antingen döda din cell genom att upplösa dess membran (detta kallas lysering) eller genom att penetrera cell membranet. När detta har hänt kan du själv smitta andra och ge upphov till en twar-infektion hos din familj och andra personer som du träffar och umgås med.

Bakterien chlamydophila pneumoniae som orsakar din twar-infektion kan allstå uppträda i två former. Dels i sin EB from i vilken den sprider sig och smittar andra och dels i sin RB form i vilken den kan föröka sig men inte orsaka några nya twar-infektioner.

Hur twar-infektionen sprider sig mellan dig och andra

När du träffar någon annan som har en twar-infektion kan du smittas av twar bakterien i sin EB form (se ovan). Du andas in bakterien i sin EB form när den sprider sig från personen du träffar genom att förflytta sig i små vatten droppar som sprids i luften vid till exempel en nysning. När du andas in dropparna med bakterien hamnar de i dina lungor och där tas de upp i dina celler via en process som kallas fagocytos (cellätande). Det är en process när dina celler innesluter näringspartiklar genom att bilda ett veck som partiklarna fastnar i och sedan tas upp av din cell.

Normalt sätt så oskadliggörs farliga ämnen och fientliga bakterier av lysosom. Tyvärr så klara dessa inte av att oskadliggöra twar bakterier utan de börjar nu i stället att föröka sig inuti dina celler för att sedan sprida sig vidare till andra som du träffar.

Detta sker genom att bakterien frigör sig från dina celler och sprider sig fritt i dina lungor. När du hostar och nyser följer de nya smittsamma bakterierna med upp i de fina vatten dropparna som bildas i din utandningsluft. Andra personer i din närhet kan nu få i sig bakterien på samma sätt som du.