Twar-symtom

Har du drabbats av twar har du ofta diffusa twar-symtom som liknar en vanlig förkylning. Du kommer dock att uppleva din förkylning som ovanligt segdragen och kanske blir du också ovanligt trött.

Då du kan uppleva twar-symtom olika kan det var mycket svårt för din läkare att göra en korrekt bedömning av dina symptom.

Det finns också en hel mängd andra sjukdomar som har liknande symtom som twar (t.ex. mycoplasma)och även om du har dessa symtom är det inte säkert att du har drabbats av twar. För att vara säker på att du har drabbats och ska behandlas för twar måste provtagning ske först.

Topp 7 vanligaste symptomen på twar

 1. Du har långvariga förkylningssymtom
 2. Du har drabbats av onormal trötthet
 3. Du har en uttalad nedsatt fysisk förmåga
 4. Du har drabbats av halsont
 5. Du har slem i halsen
 6. Du har hosta
 7. Du har drabbats av nästäppa

Luftvägsinfektion

Lunginflammation och bronkit är de vanligast erkända sjukdomarna som är förknippade med C. pneumoniae (TWAR), även om asymptomatisk infektion eller okänd, lätt symtomatisk sjukdom är det vanligaste resultatet av infektion. I en serie av studier; 10% av fallen av lunginflammation och cirka 5% fall av bronkit och bihåleinflammation hos vuxna har tillskrivits till TWAR. Ingen uppsättning symptom eller tecken är unik för lunginfektioner med C. pneumoniae; dock flera egenskaper hos den kliniska presentationen kan hjälpa till att skilja den från andra orsaker. En subakut debut är vanlig. Faryngit, ibland med heshet, förekommer ofta tidigt i sjukdomsförloppet. Det kan finnas ett bifasiskt mönster i sjukdom, med upplösning av faryngit före utveckling av ett mer typiskt bronkit eller lunginflammationssyndrom. Hosta är mycket vanligt och är ofta långvarigt. Feber är ofta inte närvarande vid undersökningen, men det kan finnas en historia av feber. Perioden från början till klinikbesök är längre för TWAR infektioner än andra akuta luftvägsinfektioner. Symtom på sinusinfektion uppträder vanligtvis i samband med TWAR luftvägsinfektioner. Även om patientens leukocytantal vanligtvis är normalt, erytrocytsedimentations-hastigheten är ofta förhöjd. En röntgenbild på bröstet visar vanligtvis en enda pneumatisk undersegment i mildare, icke-hospitaliserade fall. Mer omfattande eller bilateral lunginflammation kan ses hos patienter på sjukhus. Pleural effusioner har också visats hos personer med mer svår sjukdom. De flesta fall av lunginflammation är relativt milda och behöver inte sjukhusvistelse. Även i milda fall är dock fullständig återhämtning långsam, trots lämpligt antibiotikum terapi och hosta och sjukdom kan kvarstå i många veckor efter den akuta sjukdomen. Äldre vuxna verkar ha i genomsnitt en svårare sjukdomsförlopp än unga vuxna. De tillgängliga bevisen tyder också på att underliggande sjukdomar och samtidig infektion med andra bakterier, såsom pneumokocker, är förknippade med allvarligare sjukdom. Studier av patienter sjukhus med C. pneumoniae lunginflammation har funnit att majoriteten hade en eller flera underliggande sjukdomar. I Dessutom är de flesta dödsfall i samband med C. pneumoniae infektion har skett hos personer med underliggande sjukdom och komplikationer såsom pneumokockbakteremi.

Twar-symtom liknar förkylningssymtom

När du drabbas av en twar-infektion så kan dina symtom till att börja med att likna en vanlig förkylning. En förkylning är dock en virusinfektion. Medan twar är en bakterieinfektion.

När du drabbas av en förkylning så svullnar dina slemhinnor i halsen upp. Det beror på att de är just slemhinnorna som angrips av förkylningsviruset. Vid förkylning får drabbas du också normalt av snuva, nästäppa och hosta. Detta kan leda till att du också upplever obehag eller får ont i dina bihålor och i dina öron. Feber är ovanligt. Feber är oftast ett tecken på att du din förkylning övergår till en bakterieinfektion.

Har du dessa symtom under en onormalt lång tid kan du ha drabbats av en twar-infektion.

Hur du känner igen andra twar-symtom

Du kan också märka av twar på andra sätt än de ovanstående. Du kan uppleva att det oförklarligt slår lock för dina öron eller att du lider av en allmän värk i dina öron. Du kan ha en snuva som vägra att gå över och du kan få värk i dina bihålor.

Andra typer av symtom på twar är kopplade till din andning och dina lungor. Du kan uppleva att du har problem med andningen och du kan uppleva att det trycker över ditt bröst.

Gunnar Sandberg, expert på twar, listar också vissa mindre vanliga symtom som du kan drabbas av:

 • Du kan drabbas av yrsel
 • Du får huvudvärk
 • Du får problem med din sömn och sömnstörningar
 • Du drabbas torrhet i munnen
 • Du får hörselnedsättning
 • Du drabbas av muskelvärk
 • Du får hudutslag
 • Du drabbas av ledvärk

Typiskt är också att du tillsammans med de mer tydligt uttalade symtomen känner dig onormalt trött. Du saknar ork och energi till olika aktivitet som du har deltagit i innan du blev sjuk.

>> Här kan du läsa mer om twar.

Andra mer allmänna twar-symtom kan vara att du känner dig nedstämdhet, deprimerad och lättirriterad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *