Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae är en bakterie som orsakar twar. När du läser här kommer du att få klart för dig hur denna bakterie kan påverka dig och vad det kan leda till för din kropp. Du får kunskap om hur bakterien fungerar och hur den sprider sig så att du kan skydda dig på bästa sätt.

Chlamydophila pneumoniae är en del av en släkt bakterier som kallas för Chlamydophila.

Det är en parasitisk bakterie som har förmågan att växa och föröka sig inuti din kropps celler. Just denna typ av bakterie har inte förmågan att reproducera sig utan för en cell och är därför helt beroende av att leva och utvecklas inuti en cell. Detta gäller för alla typer av bakterier i det större släkte klamydia bakterier.

Denna bakterie är en vanlig orsak till att du drabbas av lunginflammation. Den kan också orsaka inflammationer i ditt svalg, bronkit eller en inflammation som du får djupare ner i dina luftrör (vanligtvis leder det till slembildning). Ofta drabbas äldre och nedsatta personer hårdare men även om du är fullt frisk så kan du drabbas av Chlamydophila pneumoniae.

Chlamydophila pneumoniae, en bakterie – flera namn

Du har säkert hört talas om denna bakterie under namnet TWAR (Taiwan Acute Respiratory) vilket är det vanligaste namnet när på bakterien som används vid rapportering om sjukdomen i media. Namnet TWAR kommer från när forskare för första gången kunde studera två stammar i laboratorium. Stammarna hade namnen Taiwan (TW-183) och Acute Respiratory (AR-39). Alltså hopslaget TWAR.

I viss litteratur kan du också stöta på det äldre namnet på bakterien nämligen Chlamydia pneumoniae. Idag är den korrekta benämningen Chlamydophila pneumoniae men för att undvika missförstånd så anges ibland båda namnen.

För att förenkla används nedan förkortningen C. pneumoniae.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) är en relativt nyligen erkänd tredje arten av släktet Chlamydia som orsakar akut andningssjukdom, inklusive lunginflammation, bronkit, bihåleinflammation och faryngit (inflammationer i svalget). Organismen isolerades först 1965 från konjunktiva av ett taiwanesiskt barn som deltog i ett vaccinstudie. Isolationen var i äggulan från ett embryonerat kycklingägg, den enda metoden som då var tillgänglig för tillväxt av chlamydiae. 1971, när bättre cellodlingsmetoder blev tillgänglig observerades att organismen (TW-183) bildar runda, täta inneslutningar i värdceller i cellodling som var mer lika i morfologi som hos C. psittaci än med de av C. trachomatis. En organism som odlats från ett barn i Iran 1968 och isolerat i en kycklingäggsula (IOL-207) har också visat sig vara C. pneumoniae. Trots konjunktivkällan för dessa två isolat, serologiska studier föreslog att organismen inte var relaterad till ögonsjukdom. Organismens roll som en mänsklig patogen definierades inte fram till 1983, då det första andningsisolatet (AR-39) erhölls i Seattle, Wash., från en universitetsstudent med faryngit. Denna isolering uppnåddes på grund av serologisk bevis i laboratorium föreslog att föräldralösa TW-183 organism var associerad med lunginflammation. Stammens namn TWAR härstammar från laboratoriebeteckningen för de första konjunktival- och andningsisolaten (TW-183 och AR-39). 1989 fastställdes TWAR som en tredje art av Chlamydia, C. pneumoniae. Eftersom endast en stam eller serotyp av C. pneumoniae har identifierats, är vid denna tidpunkt stammens namn, TWAR, synonymt med beteckningen C. pneumoniae. [pubmed]

En komplex bakterie som är beroende av dina celler

Bakterien C. pneumoniae har en komplex livscykel och för att överleva och föröka sig måste den infektera celler i din kropp.

Förutom att orsaka lidande och sjukdom hos människor kan denna bakterie även infektera koalor, smaragdboa, iguanor, kameleonter, grodor och sköldpaddor.

Den först upptäckten av en infektion av C. pneumoniae gjordes i Taiwan och det var också där man först isolerade bakterien och den där av fick går under namnet twar. Du kan läsa mer om bakterien på engelska här.